Disclaimer

Zoutheer beheer B.V., handelend onder de naam en hierna te noemen “Proxible” (KVK nummer: 20125919), afbeeldingen en andere materialen. Proxible behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. vereenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Proxible.com.

Beperkte aansprakelijkheid

Proxible spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden producten en/of diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en/of diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Proxible.com. In het bijzonder zijn alle omschrijvingen van diensten, producteigenschappen en prijzen op de Website onder voorbehoud van type en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Proxible nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de op de Website getoonde informatie teksten, afbeeldingen, diensten en producten liggen bij Proxible en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van op de Website getoonde informatie teksten, afbeeldingen, diensten en producten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Proxible, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Algemeen

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

This website uses cookies Read more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close